KES

Teenused

Tööpinkide, töötlemiskeskuste ja muude metalli töötlemiseks vajalike seadmete tarnimine

Tegeleme kvaliteetsete metallitöötlusseadmete tarnimisega Aasia ja Euroopa parimatelt tootjatelt. Pakume oma klientidele kõrgtehnoloogial põhinevaid tehnilisi lõpplahendusi ja mõõteseadmeid ning paigaldatavate seadmete algkäivitamist. Osutame tellijatele nõustamis- ja projektijuhtimise teenuseid, teostame seadmete paigaldamist ning koolitame tellija töötajaid, kes nende seadmete eest vastutama hakkavad. Lisaks pakume paigaldatud seadmete hooldust ja tehnilist teenindamist.

Seadmete tarnimine valukodadele

Meie ettevõte tarnib Euroopa ja Aasia parimatelt tootjatelt metallivalu valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele kvaliteetseid tehnilisi eriseadmeid ja varuosasid. Meil on oma partnerettevõtetega suuremahuliste struktuurprojektide läbiviimisel antud valdkonnas aastatepikkune vastastikku kasuliku koostöö tegemise kogemus.

Inseneriteenused valutööde valdkonnas

Kasutame oma klientidele antud valdkonnas pädevate nõustamisteenuste pakkumiseks partnerettevõtte OÜ SLT (ООО «СЛТ») inseneriüksust, kellel on laialdased praktilised kogemused kaasaegsete arengute elluviimisel kõrgtehnoloogiliste valukodade loomisel ja metallivalu töötlemisprotsesside korraldamisel auto- ja raudteetööstuse valdkonnas, kas siis oma tootmisbaasi värskendades või uusi tootmisvõimsusi luues. Koostöös oma partneritega suudame pakkuda klientidele kogu teenusespektrit – alates ehitusdokumentatsiooni väljatöötamisest kuni objekti „võtmed kätte“ üleandmiseni, sealhulgas komplekslahendused valukoja tehnoloogiliste protsesside automatiseerimiseks, mis võimaldavad tänu läbiproovitud ning ennast tõestanud lahendustele ja toodetele vähendada oluliselt omahinda, tõsta kvaliteeti ja lühendada toodete valmimise tähtaegu.

Loodavatele valukodadele pakume järgnevaid teenuseid

 • valukoja loomiseks tehnilise ülesande väljatöötamine ja ettevalmistamine koos kliendiga
 • valandite nimestiku analüüs ja nende tootmiseks vajalike tehniliste protsesside väljatöötamine
 • projektieelsete ettepanekute väljatöötamine ja kavandatavate toodete majandusliku otstarbekuse analüüs
 • tööprojekti väljatöötamine kavandatava toodangu jaoks
 • vajalike valuseadmete tarnimine ja käivitamine
 • tellija personali koolitamine
 • valukoja käivitamine
 • praaktoodete hulga optimeerimiseks vajaliku tootmistehnoloogia väljatöötamine

Rekonstrueeritavatele valukodadele pakume järgnevaid teenuseid

 • tegutseva valukoja töö analüüs ja selle rekonstrueerimiseks vajalike ettepanekute väljatöötamine
 • valukoja tehnoloogia täiustamine või väljavahetamine konkreetse valandite nimestiku jaoks
 • valuseadmete kaasajastamine või väljavahetamine
 • kaasaegsete valumaterjalide kasutamine
 • projektieelsete ettepanekute väljatöötamine ja rekonstrueeritava valukoja majandusliku otstarbekuse analüüs
 • vajalike valuseadmete tarnimine ja käivitamine
 • autorijärelevalve rekonstrueeritava tööstusettevõtte käivitamisel