KES

Teenused

Seadmete tarnimine valukodadele

Meie ettevõte tarnib kvaliteetseid tulekindlaid materjale,Euroopa ja Aasia parimatelt tootjatelt metallivalu valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele kvaliteetseid tehnilisi eriseadmeid ja varuosasid. Meil on oma partnerettevõtetega suuremahuliste struktuurprojektide läbiviimisel antud valdkonnas aastatepikkune vastastikku kasuliku koostöö tegemise kogemus. Valutööstus on järjestikune protsess, mis sõltub otseselt toodete stabiilsest kvaliteedist ja tootlikkuse optimeerimisest. KOLOMNA ENERGY SERVICE OÜ on Saksa ettevõtte Dörentrup Feuerfestprodukte GmbH & Co.KG ametlik esindaja Baltimaade ja Usbekistani turul. Dörentrup Feuerfestprodukte GmbH & Co.KG on üks Euroopa vanim tulekindlate materjalide tootja valutööstusele.

Inseneriteenused valutööde valdkonnas

Kasutame oma klientidele antud valdkonnas pädevate nõustamisteenuste pakkumiseks partnerettevõtte LLC SLT inseneriüksust, kellel on laialdased praktilised kogemused kaasaegsete arengute elluviimisel kõrgtehnoloogiliste valukodade loomisel ja metallivalu töötlemisprotsesside korraldamisel auto- ja raudteetööstuse valdkonnas, kas siis oma tootmisbaasi värskendades või uusi tootmisvõimsusi luues. Koostöös oma partneritega suudame pakkuda klientidele kogu teenusespektrit – alates ehitusdokumentatsiooni väljatöötamisest kuni objekti „võtmed kätte“ üleandmiseni, sealhulgas komplekslahendused valukoja tehnoloogiliste protsesside automatiseerimiseks, mis võimaldavad tänu läbiproovitud ning ennast tõestanud lahendustele ja toodetele vähendada oluliselt omahinda, tõsta kvaliteeti ja lühendada toodete valmimise tähtaegu.

Loodavatele valukodadele pakume järgnevaid teenuseid

 • valukoja loomiseks tehnilise ülesande väljatöötamine ja ettevalmistamine koos kliendiga
 • valandite nimestiku analüüs ja nende tootmiseks vajalike tehniliste protsesside väljatöötamine
 • projektieelsete ettepanekute väljatöötamine ja kavandatavate toodete majandusliku otstarbekuse analüüs
 • tööprojekti väljatöötamine kavandatava toodangu jaoks
 • vajalike valuseadmete tarnimine ja käivitamine
 • tellija personali koolitamine
 • valukoja käivitamine
 • praaktoodete hulga optimeerimiseks vajaliku tootmistehnoloogia väljatöötamine

Rekonstrueeritavatele valukodadele pakume järgnevaid teenuseid

 • tegutseva valukoja töö analüüs ja selle rekonstrueerimiseks vajalike ettepanekute väljatöötamine
 • valukoja tehnoloogia täiustamine või väljavahetamine konkreetse valandite nimestiku jaoks
 • valuseadmete kaasajastamine või väljavahetamine
 • kaasaegsete valumaterjalide kasutamine
 • projektieelsete ettepanekute väljatöötamine ja rekonstrueeritava valukoja majandusliku otstarbekuse analüüs
 • vajalike valuseadmete tarnimine ja käivitamine
 • autorijärelevalve rekonstrueeritava tööstusettevõtte käivitamisel